Khớp Nối Hillmar- Coupling Hillmar chính hãng

Thảo luận trong 'Báo cáo lạm dụng' bắt đầu bởi chauthienchi2023, 1/12/23.

 1. chauthienchi2023
  Offline

  chauthienchi2023 Active Member

  Tham gia ngày:
  8/5/23
  Bài viết:
  886
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]

  Đại lý Khớp nối Hillmar

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí là Nhà cung cấp khớp nối Hillmar chính hãng Made in Germany Tại Việt Nam

  Hillmar đã và đang phát triển các sản phẩm phanh bão, bộ đẩy, phanh đĩa bộ đẩy, cuộn cáp và phanh đĩa công nghiệp đáng tin cậy và sáng tạo từ năm 1979. Ngày nay, trọng tâm của chúng tôi vẫn là phanh bão, bộ đẩy, phanh đĩa bộ đẩy, cuộn cáp và các sản phẩm phanh đĩa công nghiệp cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy giải pháp cho nhà sản xuất cần cẩu trên toàn thế giới.

  Với mỗi nhóm sản phẩm phanh bão, bộ đẩy, phanh đĩa bộ đẩy, tang cuốn cáp và các sản phẩm phanh đĩa công nghiệp, bạn sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề về bộ phận chặn gió hoặc bộ cấp điện mà bạn có thể gặp phải.

  Model : Khớp nối Hillmar

  RKM-ND-120-LSH

  RKM-ND-145-LSH

  RKM-ND-170-LSH

  RKM-ND-200-LSH

  RKM-ND-230-LSH

  RKM-ND-260-LSH

  RKM-ND-300-LSH

  RKM-ND-360-LSH

  RKM-ND-400-LSH

  RKM-120-LSH-0250-20-1050

  RKM-120-LSH-0280-20-1050

  RKM-120-LSH-0315-20-1050

  RKM-120-LSH-0355-20-1050

  RKM-120-LSH-0400-20-1050

  RKM-145-LSH-0355-20-1800

  RKM-145-LSH-0400-20-1800

  RKM-145-LSH-0450-20-1800

  RKM-170-LSH-0450-20-2850

  RKM-170-LSH-0500-20-2850

  RKM-145-LSH-0355-30-1800

  RKM-145-LSH-0400-30-1800

  RKM-145-LSH-0450-30-1800

  RKM-170-LSH-0400-30-2850

  RKM-170-LSH-0450-30-2850

  RKM-170-LSH-0500-30-2850

  RKM-200-LSH-0400-30-4950

  RKM-200-LSH-0450-30-4950

  RKM-200-LSH-0500-30-4950

  RKM-200-LSH-0560-30-4950

  RKM-230-LSH-0500-30-7740

  RKM-230-LSH-0560-30-7740

  RKM-230-LSH-0630-30-7740

  RKM-230-LSH-0710-30-7740

  RKM-260-LSH-0500-30-11940

  RKM-260-LSH-0560-30-11940

  RKM-260-LSH-0630-30-11940

  RKM-260-LSH-0710-30-11940

  RKM-300-LSH-0630-30-17550

  RKM-300-LSH-0710-30-17550

  RKM-300-LSH-0800-30-17550

  RKM-360-LSH-0710-30-29100

  RKM-360-LSH-0800-30-29100

  RKM-360-LSH-0900-30-29100

  RKM-360-LSH-1000-30-29100

  RKM-400-LSH-0800-30-40050

  RKM-400-LSH-0900-30-40050

  RKM-400-LSH-1000-30-40050

  PKM-ND-120-LSH-MSH

  PKM-ND-145-LSH-MSH

  PKM-ND-170-LSH-MSH

  PKM-ND-200-LSH-MSH

  PKM-ND-230-LSH-MSH

  PKM-ND-260-LSH-MSH

  PKM-ND-300-LSH-MSH

  PKM-ND-360-LSH-MSH

  PKM-ND-400-LSH-MSH

  PKM-120-MSH-LSH-0250-20-1370

  PKM-120-MSH-LSH-0280-20-1370

  PKM-120-MSH-LSH-0315-20-1370

  PKM-120-MSH-LSH-0355-20-1370

  PKM-120-MSH-LSH-0400-20-1370

  PKM-145-MSH-LSH-0355-20-1800

  PKM-145-MSH-LSH-0400-20-1800

  PKM-145-MSH-LSH-0450-20-1800

  PKM-170-MSH-LSH-0400-20-2850

  PKM-170-MSH-LSH-0450-20-2850

  PKM-170-MSH-LSH-0500-20-2850

  PKM-145-MSH-LSH-0355-30-1800

  PKM-145-MSH-LSH-0400-30-1800

  PKM-145-MSH-LSH-0450-30-1800

  PKM-170-MSH-LSH-0400-30-2850

  PKM-170-MSH-LSH-0450-30-2850

  PKM-170-MSH-LSH-0500-30-2850

  PKM-200-MSH-LSH-0400-30-4950

  PKM-200-MSH-LSH-0450-30-4950

  PKM-200-MSH-LSH-0500-30-4950

  PKM-200-MSH-LSH-0560-30-4950

  PKM-230-MSH-LSH-0500-30-7740

  PKM-230-MSH-LSH-0560-30-7740

  PKM-230-MSH-LSH-0630-30-7740

  PKM-230-MSH-LSH-0710-30-7740

  PKM-260-MSH-LSH-0500-30-11940

  PKM-260-MSH-LSH-0560-30-11940

  PKM-260-MSH-LSH-0630-30-11940

  PKM-260-MSH-LSH-0710-30-11940

  PKM-300-MSH-LSH-0630-30-17550

  PKM-300-MSH-LSH-0710-30-17550

  PKM-300-MSH-LSH-0800-30-17550

  PKM-360-MSH-LSH-0710-30-29100

  PKM-360-MSH-LSH-0800-30-29100

  PKM-360-MSH-LSH-0900-30-29100

  PKM-360-MSH-LSH-1000-30-29100

  PKM-400-MSH-LSH-0800-30-40050

  PKM-400-MSH-LSH-0900-30-40050

  PKM-400-MSH-LSH-1000-30-40050

  GKM-ND-145-LSH-MSH

  GKM-ND-170-LSH-MSH

  GKM-ND-200-LSH-MSH

  GKM-ND-230-LSH-MSH

  GKM-ND-260-LSH-MSH

  GKM-ND-300-LSH-MSH

  GKM-ND-360-LSH-MSH

  GKM-120-MSH-LSH-0250-20-1050

  GKM-120-MSH-LSH-0280-20-1050

  GKM-120-MSH-LSH-0315-20-1050

  GKM-120-MSH-LSH-0355-20-1050

  GKM-120-MSH-LSH-0400-20-1050

  GKM-145-MSH-LSH-0355-20-1890

  GKM-145-MSH-LSH-0400-20-1890

  GKM-145-MSH-LSH-0450-20-1890

  GKM-170-MSH-LSH-0400-20-4000

  GKM-170-MSH-LSH-0450-20-4000

  GKM-170-MSH-LSH-0500-20-4000

  GKM-145-MSH-LSH-0355-30-2000

  GKM-145-MSH-LSH-0400-30-2000

  GKM-145-MSH-LSH-0450-30-2000

  GKM-170-MSH-LSH-0400-30-4000

  GKM-170-MSH-LSH-0450-30-4000

  GKM-170-MSH-LSH-0500-30-4000

  GKM-200-MSH-LSH-0400-30-5000

  GKM-200-MSH-LSH-0450-30-5000

  GKM-200-MSH-LSH-0500-30-5000

  GKM-200-MSH-LSH-0560-30-5000

  GKM-230-MSH-LSH-0500-30-9250

  GKM-230-MSH-LSH-0560-30-9250

  GKM-230-MSH-LSH-0630-30-9250

  GKM-230-MSH-LSH-0710-30-9250

  GKM-260-MSH-LSH-0500-30-15250

  GKM-260-MSH-LSH-0560-30-15250

  GKM-260-MSH-LSH-0630-30-15250

  GKM-260-MSH-LSH-0710-30-15250

  GKM-300-MSH-LSH-0630-30-27500

  GKM-300-MSH-LSH-0710-30-27500

  GKM-300-MSH-LSH-0800-30-27500

  GKM-360-MSH-LSH-0710-30-36500

  GKM-360-MSH-LSH-0800-30-36500

  GKM-360-MSH-LSH-0900-30-36500

  GKM-360-MSH-LSH-1000-30-36500

  RKSM-ND-120-MSS-LSH

  RKSM-ND-145-MSS-LSH

  RKSM-ND-170-MSS-LSH

  RKSM-120-MSS-LSH-0250-20-1050

  RKSM-120-MSS-LSH-0280-20-1050

  RKSM-120-MSS-LSH-0315-20-1050

  RKSM-120-MSS-LSH-0355-20-1050

  RKSM-120-MSS-LSH-0400-20-1050

  RKSM-145-MSS-LSH-0355-20-1690

  RKSM-145-MSS-LSH-0400-20-1690

  RKSM-145-MSS-LSH-0450-20-1690

  RKSM-170-MSS-LSH-0400-20-2720

  RKSM-170-MSS-LSH-0450-20-2720

  RKSM-170-MSS-LSH-0500-20-2720

  RKSM-145-MSS-LSH-0355-30-1690

  RKSM-145-MSS-LSH-0400-30-1690

  RKSM-145-MSS-LSH-0450-30-1690

  RKSM-170-MSS-LSH-0400-30-2720

  RKSM-170-MSS-LSH-0450-30-2720

  RKSM-170-MSS-LSH-0500-30-2720

  RKSM-200-MSS-LSH-0400-30-4380

  RKSM-200-MSS-LSH-0450-30-4380

  RKSM-200-MSS-LSH-0500-30-4380

  RKSM-200-MSS-LSH-0560-30-4380

  RKSM-230-MSS-LSH-0500-30-6450

  RKSM-230-MSS-LSH-0560-30-6450

  RKSM-230-MSS-LSH-0630-30-6450

  RKSM-260-MSS-LSH-0500-30-10300

  RKSM-260-MSS-LSH-0560-30-10300

  RKSM-260-MSS-LSH-0630-30-10300

  RKSM-260-MSS-LSH-0710-30-10300

  RKSM-300-MSS-LSH-0630-30-18000

  RKSM-300-MSS-LSH-0710-30-18000

  RKSM-300-MSS-LSH-0800-30-18000

  RKSM-360-MSS-LSH-0710-30-24930

  RKSM-360-MSS-LSH-0800-30-24930

  RKSM-360-MSS-LSH-0900-30-24930

  RKSM-360-MSS-LSH-1000-30-24930

  Công ty TNHH Châu Thiên Chí

  29/33 Đường số 11, Phường 11, Gò Vấp, TP HCM

  Mr Thắng : 0901 327 774
   
  Đang tải...

Chia sẻ trang này